Proprietarii trebuie să înregistreze contractele de închiriere la organul fiscal, începând cu 1 ianuarie 2023

Înregistrarea contractelor de închiriere la organul fiscal competent redevine obligatorie, începând cu 1 ianuarie 2023, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 16/2022 pentru modificarea și completarea Codului fiscal.


Contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare şi cele din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, au obligaţia înregistrării contractului încheiat între părţi, precum şi a modificărilor survenite ulterior, în termen de cel mult 30 de zile de la încheierea/producerea modificării acestuia, la organul fiscal competent.

„În cazul contractelor de închiriere aflate în derulare la data de 1 ianuarie 2023, înregistrarea, la organul fiscal competent, a contractului încheiat între părţi şi a modificărilor survenite se efectuează în termen de cel mult 90 de zile de la data la care a intervenit obligaţia înregistrării acestora. Sunt exceptate de la înregistrare contractele de arendă și cele din închirierile în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală”, se arată într-un comunicat de presă remis de AJFP Olt.