ITM Olt, controale pentru protecţia angajaţilor supuşi riscurilor de explozie şi incendiu

Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt desfășoară, în perioada 21 martie-31 august, Campania Națională de verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor care pot fi expuși riscurilor de explozie şi incendiu în silozurile de cereale, fabricile de băuturi alcoolice și în spitale.

Obiectivele acţiunii sunt: 

- Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale de către angajatorii care efectuează activităţi  de  recepţionare,  condiţionare,  păstrare şi  valorificare a produselor  agricole, fabricare a băuturilor alcoolice şi îngrijire spitalicească;

- Creşterea  gradului  de  conştientizare  a  angajatorilor  şi  a  lucrătorilor  în  ceea  ce  priveşte  necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă în societățile comerciale din domeniile de activitate sus-menţionate;

- Eliminarea  neconformităţilor  constatate  în  domeniul  securităţii  şi  sănătăţii  în  muncă  în  activitățile specifice ale societăților comerciale din domeniile de activitate vizate de acţiune. 

„În motivarea acțiunii s-a ținut seama de faptul că riscurile de explozie şi incendiu pot să apară în toate activitățile în care sunt implicate substanțe inflamabile (materiile prime, materiale, produsele intermediare, produsele finale, deșeuri, etc), fiind afectate practic toate ramurile economiei”, transmite ITM Olt. 

În intervalul 21.03.2022 – 27.04.2022, în cadrul pregătirii acţiunii, vor fi selectate unităţile care urmează a fi verificate. În perioada 28.04.2022 - 20.05.2022 vor fi realizate sesiuni de informare la care vor fi invitaţi angajatori, lucrători cu atribuţii în domeniul SSM, reprezentanţi ai lucrătorilor,  alţi factori interesaţi, după caz.

În intervalul 23.05.2022 - 31.08.2022 vor fi efectuate controale centrate pe verificarea documentelor care să ateste îndeplinirea cerinţelor din tematica de control tip check-list, cu verificarea pe teren a conformităţii echipamentelor de muncă aflate sub incidenţa legislaţiei specifice (ex. ISCIR) şi a modului de utilizare şi depozitare a substanţelor chimice şi a altor materiale inflamabile, la locurile de muncă ce pot fi vizitate.

În intervalul 03.10.2022-15.11.2022 se va verifica modul în care au fost realizate măsurile dispuse cu acazia controalelor, după care se va elabora Raportul acţiunii, al cărui rezultat va constitui baza demersurilor viitoare ale instituţiei pentru protecţia lucrătorilor, contribuind la stabilirea măsurilor necesare pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor expuşi riscurilor de explozie şi incendiu.