ITM Olt, amenzi pentru munca la negru la două societăţi de panificaţie

Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt a efectuat, în perioada 5-8 aprile, controale la societăţile care  au obiect de activitate fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase, dar şi comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate. Au fost aplicate amenzi în valoare de 45.000 de lei, iar două societăţi au fost depistate având câte o persoană care nu muncea cu forme legale. 

În perioada campaniei, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Olt au efectuat controale la angajatori din domeniile vizate, astfel:

- în domeniul relațiilor de muncă: 28 controale, în urma cărora au fost dispuse 23 măsuri de remediere a deficiențelor constatate, și au fost aplicate amenzi 3 amenzi în valoare totală de 45.000 lei, din care 40.000 lei a fost valoarea amenzilor pentru identificarea a 2 persoane care desfășurau muncă nedeclarată (1 persoană la un angajator din Studina; 1 persoană la un angajator din Timișoara, punct lucru Corabia).

- în domeniul securității și sănătății în muncă: 21 controale, în urma cărora au fost dispuse 32 măsuri de remediere a deficiențelor constatate, și a fost aplicată 1 amendă în valoare de 4.000 lei.

Principalele deficiențe constatate:


În domeniul relațiilor de muncă:

- neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă

- netransmiterea la termen, în Registrul General de Evidență a Salariaților, a   contractelor individuale de muncă și a modificărilor acestora

- neacordarea repausului saptămânal

În domeniul securității și sănătății în muncă:

- neelaborarea documentelor privind protecția împotriva incendiilor

- neafișarea la loc vizibil a instrucțiunilor proprii de securitate și sănătate în muncă

- instruire incompletă în domeiul securității și sănătății în muncă