Înscrieri la Bacalaureat 2022. Din 6 iunie încep probele de competenţe

Astăzi este prima zi de înscrieri pentru Bacalaureat 2022. Acestea se vor încheia vineri, 27 mai, când se încheie și anul școlar pentru elevii din clasa a XII-a.

Potrivit calendarului examenului de BAC 2022 stabilit de Ministerul Educației, prima probă, cea orală la Limba română, va avea loc în 6 iunie, iar ultima probă a examenului de Bacalaureat 2022 va fi în 22 iunie, respectiv 23 iunie pentru elevii care susțin examenul la limba maternă.

Primele rezultate la Bacalaureat 2022, înaintea soluționării contestațiilor, vor fi afișate în 27 iunie, iar rezultatele finale, în 1 iulie.

Acte necesare pentru înscrierea la Bacalaureat 2022, sesiunea iunie-iulie
 dosar
 2 fotografii 3/4
 copii după certificatul de naștere și cartea de identitate
 foaia matricolă
 cerere-tip, care se completează la secretariatul unității școlare absolvite
 adeverință recunoaștere probe, pentru candidații din seriile anterioare
 cerere către inspectorul școlar general – pentru candidații din alte județe

Elevii care au obținut în clasa a XI-a sau a XII-a premii individuale la concursuri/ olimpiade școlare internaționale și au fost recunoscute de către Ministerul Educației pot să solicite să echivaleze o anumită probă scrisă (în funcție de disciplina unde a obținut premiul). Elevii vor primi nota 10 pentru proba respectivă.

Elevii care au obținut o certificare cu recunoaștere internațională a competențelor lingvistice și care solicită recunoașterea și echivalarea acestora cu proba C trebuie să completeze pe lângă cererea de înscriere și o cerere de echivalare.

Calendar Bacalaureat 2022, sesiunea de vară


    23 - 27 mai 2022: Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
    27 mai 2022: Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
    6 - 8 iunie 2022: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A
    8 - 9 iunie 2022: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B
    9 - 10 iunie 2022: Evaluarea competențelor digitale - proba D
    13 - 15 iunie 2022: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională - proba C
    20 iunie 2022: Limba și literatura română - proba E.a) - proba scrisă
    21 iunie 2022: Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă
    22 iunie 2022: Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) - proba scrisă
    23 iunie 2022: Limba și literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă
    27 iunie 2022: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12:00 – 18:00
    28 - 30 iunie 2022: Rezolvarea contestațiilor
    1 iulie 2022: Afișarea rezultatelor finale