Actualitate

2019-11-06, 12:45:19

Reduceri la impozitul pe profit pentru micoîntreprinderile care sponsorizează biserici sau organizaţii nonprofit

Reprezentanţii Fiscului oltean au anunţat că microîntreprinderile care efectuează sponsorizări, susţinând astfel entităţile nonprofit şi cele de cult, beneficiază de scăderea sumelor aferente din impozitul pe venit, până la 20 la sută din impozitul datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.

Sumele care nu sunt scăzute din impozitul datorat se reportează în trimestrele următoare, pe o perioadă de 28 de trimestre consecutive. Scăderea acestor sume din impozitul datorat, în următoarele 28 de trimestre consecutive, se efectuează în ordinea înregistrării acestora, în aceleaşi condiţii, la fiecare termen de plată a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.

Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări au obligaţia de a depune on-line formularul 107 „Declaraţie informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/ mecenatului/ burselor private”, la următoarele termene: până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor şi pânâ la data de 25 inclusiv a lunii următoare primului trimestru pentru care datorează impozit pe profit, în situaţiile în care s-a optat pentru trecerea ca plătitor de impozit pe profit ca urmare a subscrierii unui capital social de cel puţin 45.000 lei sau s-a ieşit din sistem în cursul anului ca urmare a realizării de venituri mai mari de 1.000.000 euro.
        
Microîntreprinderile care exercită opţiunea pentru trecerea ca plătitor de impozit pe profit ca urmare a subscrierii unui capital social de cel puţin 45.000 lei sau depăşesc limita veniturilor de 1.000.000 euro, în primul trimestru al anului fiscal, nu au obligaţia depunerii declaraţiei informative privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/ burselor private.

Înscrierea în Registrul entităţilor sau a unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale se solicită de către acestea prin depunerea on-line a formularului 163 „Cerere de înscriere/ radiere în/ din Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale”, împreună cu certificatele de atestare fiscală eliberate de organele fiscale locale în a căror evidenţă aceasta este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe locale. Acestea se înscriu în registru dacă, la data depunerii cererii, îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) desfăşoară activitate în domeniul pentru care a fost constituită, pe baza declaraţiei pe propria răspundere;
b) şi-a îndeplinit toate obligaţiile fiscale declarative prevăzute de lege;
c) nu are obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile;
d) a depus situaţiile financiare anuale, prevăzute de lege;
e) nu a fost declarată inactivă, potrivit art. 92 din Codul de procedură fiscală.

Cererea se soluţionează în termen de  maximum cinci zile de la depunere, iar entitatea sau unitatea de cult care îndeplineşte toate condiţiile de mai sus se înscrie în Registrul entităţilor sau unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale cu data aprobării Deciziei privind aprobarea cererii de înscriere în Registrul entităților/ unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

Comentarii

Redacţia

2019-11-06 12:45:19

Conținutul website-ului www.gazetanoua.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea Gazeta Nouă. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa office@gazetanoua.ro

loading...