Publicitate

2021-02-26, 13:23:28

Comunicat de presă - Semnare Contract de lucrări „Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și apă uzată, în aglomerările Rusănești și Tia Mare – Izbiceni - Giuvărăști”

A fost semnat contractul de lucrări „Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și apă uzată, în aglomerările Rusănești și Tia Mare – Izbiceni - Giuvărăști”

                                                                                Programul Operaţional Infrastructura Mare (POIM)
Programul Operaţional Infrastructura Mare (POIM) reprezintă documentul de programare a Fonduri- lor Structurale şi de Coeziune, care stabileşte strategia de alocare a fondurilor europene, în vederea dezvoltării sectorului de mediu în Romania, în perioada 2014-2020.
POIM se bazează pe obiectivele şi priorităţile politicilor de mediu şi de dezvoltare a infrastructurii ale Uniunii Europene, reflectând atât obligaţiile internaţionale ale României, cât şi interesele speci- fice naţionale.

SC COMPANIA DE APĂ OLT SA beneficiază de asistenţă financiară, acordată prin POIM pen- tru perioada 2014 – 2020, pentru implementarea Proiectului cod SMIS - 133612 „Dezvoltarea infras- tructurii de apa si apa uzata din județul Olt în perioada 2014 - 2020”, în baza Contractului de finanţare nr. 279/ 19.11.2019. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 1.147.116.622,49 lei fără TVA.

Unul dintre cele 26 contracte de lucrări din cadrul proiectului, respectiv contractul CL 13 „Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și apă uzată, în aglomerările Rusănești și Tia Ma- re – Izbiceni - Giuvărăști” din cadrul proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Olt, în perioada 2014-2020” a fost semnat la data de 26.02.2021.

Contractul de lucrări CL 13 a fost atribuit în urma unei licitații publice deschise, cu respec- tarea prevederilor legislației românești în domeniu, operatorului economic S.C. WAGRAMER TERMO 200 SRL. Valoarea contractului este de 33.419.407,00 lei fără TVA, din care, conform schemei de finanţare, 85% reprezintă finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană iar 13% constituie co- finanțare naţională și 2% constituie co-finanțare din Bugetul Local. Durata de execuţie a Contractu- lui este de 39 luni.

Prin intermediul contractului CL 13 se vor realiza următoarele investiții în aglomerările Ru- sănești și Tia Mare – Izbiceni – Giuvărăști:
OBIECT 1-Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și apă uzată în Aglomerarea Rusănești
•    Sub-obiect 1.1. Rețea de alimentare cu apă în Comuna Rusănești:    L = 10.819 m, PEID SDR17, De 63 ÷ 225mm
•    Sub-obiect 1.2. Rețea de apă uzată în Comuna Rusănești: L = 8.836 ml, PVC SN8 De 250 ÷ 315mm
•    Sub-obiect 1.3. Stații de pompare apă uzată: 5 stații de pompare
OBIECT 2-Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și apă uzată în Aglomerarea Tia Mare – Izbiceni – Giuvărăști
•    Sub-obiect 2.1. Rețea de alimentare cu apă potabilă în Comunele Izbiceni și Giuvărăști: L =
18.039ml, PEID SDR17, De 63 ÷ 250mm
•    Sub-obiect 2.2. rețea de apă uzată în Comuna Tia Mare: L = 7.772 ml, PVC SN8 De 250 ÷ 315mm
•    Sub-obiect 2.3. Stații de pompare cu apă uzată: 4 stații de pompare

Obiectivul POIM în judeţul Olt se armonizează cu obiectivul general al POIM - protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului şi a standardelor de viaţă a locuitorilor, urmărindu-se conformarea cu prevederile acquis-ului de mediu.
                                                                                                                                                                                    I Director General: Catalin USURELU I
Contact: Mărgărit Longin, Responsabil Relaţii Publice şi Publicitate, Unitatea de Implementare a Proiectului,
S.C. Compania de Apa Olt S.A., Str. Artileriei nr. 2, cod poştal 230072, Slatina, judeţul Olt, România

Comentarii

Redacţia

2021-02-26 13:23:28

Conținutul website-ului www.gazetanoua.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea Gazeta Nouă. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa office@gazetanoua.ro

loading...