Publicitate

2021-10-22, 10:33:09

ANUNȚ

„SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI SCHITU GRECI, com.Schitu, sat Greci, str.Satul Nou, nr.2, jud.OLT, organizeaza in conformitate cu HG 286/2011, cu modificările și completările ulterioare,  concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante, după cum urmează:

A.    DENUMIREA  POSTURILOR


•    1 post  -  Șef Birou, nivel studii S, grad profesional I, în cadrul Biroului Securitatea Muncii, PSI, Protecție Civilă, Situații de Urgență,Autorizații, Administrativ și Aprovizioanare-Manipulare Depozitare și Desevire Mijloace de Transport,,
•    1 post - Asistent medical, nivel studii PL, grad principal, medicina generala, Sectia I Psihiatrie,,
•    2 posturi – Infirmier, grad debutant nivel studii M/ G, Sectia II Psihiatrie.

B.    CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS

Condiții generale:

•    să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art.3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Condiții specifice:
•    Pentru postul de  asistent medical, grad principal:
-    Studii: studii de școală sanitară postliceală sau echivalentă, absolvite cu diplomă sau studii postliceale prin echivalare, absolvite cu diplomă, conform HG nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare,  specialitatea medicină generală,
-    studii  liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat
-    Examen pentru obținerea gradului principal,
-    5 ani vechime ca asistent medical în specialitatea medicină generală.
•    Pentru postul de infirmier debutant:
-    Studii: studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat/studii generale;
•    Pentru postul de Șef Birou:
-    Studii: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalente în domeniul (tehnice, economice, juridice sau administrative),
-    condiţii de vechime în muncă: minimum 2 ani vechime în specialitatea studiilor.


C.    CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

•    Data și locul depunerii dosarelor de înscriere la concurs – în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării/publicării anunțului (ultima zi de depunere a dosarelor  04.11.2021, ora 1400) la sediul Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, jud. Olt;
•    Selecţia dosarelor de înscriere                       - 08.11.2021 – 09.11.2021,
•    Data probei scrise                                           - 16.11.2021,
•    Data probei  de interviu – în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data probei scrise;
•    Ora și locul desfășurării probelor – Sediul Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci,  str. Satul Nou, nr. 2, com. Schitu, sat Greci, jud.Olt, ora 10.00.

D.    MENŢIUNI

Bibliografia, actele obligatorii la dosarul de înscriere şi relaţii suplimentare se pot obține de la Compartimentul RUNOS din cadrul Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, telefon 0249482388, persoană de contact: Marinescu Constantin Dănuț.”

Comentarii

Redacţia

2021-10-22 10:33:09

Conținutul website-ului www.gazetanoua.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea Gazeta Nouă. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa office@gazetanoua.ro

loading...