Comunicat de presă semnare Contract de lucrări „Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și apă uzată inclusiv surse de apă existente în aglomerarea Caracal"A fost semnat Contractul de Lucrări „Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și apă uzată inclusiv surse de apă existente în aglomerarea Caracal” 

Programul Operaţional Infrastructura Mare (POIM)

Programul Operaţional Infrastructura Mare (POIM) reprezintă documentul de programare a Fondurilor Structurale şi de Coeziune, care stabileşte strategia de alocare a fondurilor europene, în vederea dezvoltării sectorului de mediu în Romania, în perioada 2014-2020. POIM se bazează pe obiectivele şi priorităţile politicilor de mediu şi de dezvoltare a infrastructurii ale Uniunii Europene, reflectând atât obligaţiile internaţionale ale României, cât şi interesele specifice naţionale.

SC COMPANIA DE APĂ OLT SA beneficiază de asistenţă financiară, acordată prin POIM pentru perioada 2014 – 2020, pentru implementarea Proiectului cod SMIS - 133612 “Dezvoltarea infra-structurii de apa si apa uzata din județul Olt în perioada 2014 - 2020”, în baza Contractului de finanţare nr. 279/ 19.11.2019. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 1.147.116.622,49 lei fără TVA. 

Unul dintre cele 26 contracte de lucrări din cadrul proiectului, respectiv CL 04 Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și apă uzată inclusiv surse de apă existente în aglomerarea Caracal” din cadrul proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Olt, în perioada 2014-2020” a fost semnat la data de 10.01.2022

Contractul de lucrări CL 04 a fost atribuit în urma unei licitaţii publice deschise, cu respectarea prevederilor legislaţiei româneşti în domeniu, operatorului economic Asocierea S.C.STYH A&A S.R.L & S.C. ELECTRO-ALFA INTERNATIONAL S.R.L.& S.C.RESCOMT S.R.L cu S.C.STYH A&A S.R.L lider de asociere. Valoarea contractului este de 109.345.075,00 lei fără TVA, din  care, conform schemei de finanţare, 85% reprezintă finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană iar 13% constituie co-finanțare naţională și 2% constituie co-finanțare din Bugetul Local. Durata de execuţie a Contractului este de 38 luni. 

Prin intermediul contractului CL 04 se vor realiza următoarele investiții pentru reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă, după cum urmează:

OBIECT 1- Rețea de distribuție cu apă potabilă: 

Sub-obiect 1.1. Reabilitare rețea de apă potabilă, L = 53.003 m, PEID, De 63 mm ÷ 400mm;

Sub-obiect 1.2. Extindere rețea de apă potabilă, L=7443, PEID, De 110 mm

OBIECT 2 - Rețea de canalizare menajeră:

Sub-obiect 2.1 - Reabilitare rețea de canal, L = 13661 m, PVC SN8, PAFSIN SN5000, PAFSIN SN10000 De 200 mm ÷ 1500 mm;

Sub-obiect 2.2 - Extindere  rețea de canal, L = 18262 m, PVC SN8, De 200 mm÷ 315 mm

OBIECT 3 – Stații de pompare apă uzată: 8 stații de pompare apă uzată

OBIECT 4 – Front de captare apă: 

Sub-obiect 4.1: Frontul de captare apă Redea – Celar;

Sub-obiect 4.2: Frontul de captare apă Redea – Deveselu.

Forajele noi vor fi reforate şi echipate cu o tehnologie care să permită atât o funcționare a sistemului foraj – strat acvifer în condiții de eficiență optimă, cât şi să evite colmatările cu depuneri în zona de filtre ale forajelor. Pentru Obiectul 4 – FORAJE, antreprenorul va fi responsabil si de proiectarea lucrărilor.

                                                                                                                                                                             I Director General: Catalin USURELU I

Contact: Mărgărit Longin, Responsabil Relaţii Publice şi Publicitate, Unitatea de Implementare a Proiectului, S.C. Compania de Apa Olt S.A., Str. Artileriei nr. 2, cod poştal 230072, Slatina, judeţul Olt, România Tel: 0249 431 750 Fax: 0349 401 168 Email: uip@caolt.ro