Anunț Public

PERSOANE FIZICE ASOCIATE: BĂLOIU EMIL, BĂLOIU ANTON-MIRCEA,  TERCI  DUMITRU, MOHORA DOINA-LIGIA ȘI PERPELEA ION anunță  finalizarea proiectului de plan şi a Raportului de mediu pentru ″AMENAJAMENT SILVIC U.P. I STOICĂNEȘTI - OPTAȘI″, precum şi desfășurarea ședinței de DEZBATERE PUBLICĂ în data de joi 04.08.2022, ora 11:00 la sediul Primăriei Nicolae Titulescu, str. Principală,  nr. 120, judeţul Olt. Dezbaterea publică este deschisă publicului şi autorităților interesate de implementarea planului.

Proiectul de plan şi Raportul de mediu pot fi  consultate la sediul APM Olt, Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, judeţul Olt, de luni - vineri între orele .900 -14.00,  precum şi la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro la secțiunea ″Avizul de mediu″.

Comentariile şi propunerile publicului se primesc zilnic, în scris, la sediul APM Olt, fax: 0249-423670, e-mail: office@apmot.anpm.ro şi la sediul  S.C. AMENAJARI SILVICE ȘTEFAN S.R.L din Pitești, str. Constructorilor, nr. 4, bl. 17, sc. A, ap. 18, județul Argeș, e-mail: amenajarisilvice@gmail.com, până la data de 04.08.2022.