Anunţ pierdere

SC DRIM Daniel Distribuţie FMCG SRL, CUI RO15823153, cu sediul social în sat Argeşelu, comuna Mărăcineni, nr 74/J, Camera 1, judeţul Argeş, declară pierdută chitanţa seria C AG nr. 2367553. Se declară nulă.