ANUNŢ

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI OLT şi S.C. ALCOBO S.R.L., cu sediul în comuna Strejești, sat Mamura, județul Olt, anunţă public depunerea cererii pentru obţinerea autorizaţiei de mediu pentru desfăşurarea activităţii de:
2363 – Fabricarea betonului, la adresa: str. Tudor Vladimirescu, nr.170, Slatina, județul Olt.


Observaţiile şi sugestiile din partea cetăţenilor se depun în scris la sediul APM Olt, Slatina, str. Ion  Moroşanu nr. 3, pe toata perioada desfăşurării procedurii.